Skip Ribbon Commands
جست زدن به محتواي اصلي


​​​​
به ویکی علمی خوش آمدید!


شما می توانید با کلیک بر ویرایش در بالای این صفحه کار را شروع کنید یا با کلیک بر چگونگی استفاده از این کتابخانه اطلاعات بیشتری درباره کتابخانه های ویکی کسب کنید..
یک کتابخانه ویکی چیست؟

ویکیبه زبان هاوایی یعنی سریع. یک کتابخانه ویکی در واقع یک کتابخانه اسناد است که در ان کاربران براحتی می توانند هر صفحه ای را ویرایش کنند. این کتابخانه با پیوند صفحات موجود و ایجاد کردن پیوند های جدید توسعه می یابد. اگر کاربری پیوندی به یک صفحه ایجاد نشده برخورد، او می تواند با مراجعه به پیوندان صفحه را بسازد..

در تجارت ویکی کتابخانه بعنوان فناوری کم هزینه نوشتن اطلاعات مفید می باشد. اطلاعاتی که معمولا از طریق ایمیل رد و بدل می شود یا روی کاغذ نوشته می شود و یا اطلاعات مشابه دیگر می توانند در ویکی سایت جای گیرند.

مثال های دیگر استفاده از ویکی سایت: کار گروهی جهت طراحی, شکلدهی دستورالعمل های فنی, جمع آوری اطلاعات, بررسی دانش مراکز تماس, ایجاد دايره المعارف و موارد دیگر


برای شروع چند ویکی با موضوعات علمی ایجاد شده است.بطور نمونه سياه چاله ، فرهنگ سازمان و تاثیر بر رفتار شهروندی و فیزیک کوانتوم که هر کدام از آنها را می توانید تکمیل کنید.

به پرببیننده ترین ویکی ها در آینده جوایزی نیز اهدا خواهد شد.

​​ ​​ ​​