Skip Ribbon Commands
جست زدن به محتواي اصلي 


معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد​

بنام خدا


آيا مي توان از تاريخچه دانشگاهي كه فقط سه دهه عمر دارد، سخن گفت؟

شايد براي برخي كه هنوز در خاطر نزديك خويش، اولين زمزمه‏هاي ايجاد دانشگاه‌آزاد اسلامي در ارديبهشت 61 را به ياد مي آورند، اينك ديدن بزرگترين دانشگاه جهان شگفت انگيز و غيرقابل باور باشد. چرا كه تاريخ يك رويداد، هنگامي معني خاص خود را مي يابد كه حداقل نسلي از آن گذشته باشد.

آري، طول عمر دانشگاه آزاد اسلامي گرچه اندك است ولي درعرض همين ساليان كم «ره‌صدساله» پيموده و چنان گام برداشته است كه اينك همتراز دانشگاههائي كه دوران كمال خود را سپري مي سازند و بيش از چند سده از عمر خود را طي كرده‌اند، جايگاه يافته است.

فكر ايجاد يك دانشگاه جديد و مردمي با ماهيتي نو و هماهنگ با انقلاب و متناسب با نيازهاي جامعه جوان و انقلابي ايران از همان ماههاي اول پيروزي انقلاب، در جلسات و گردهمايي مختلف گروهي از مسئولين و دانشگاهيان علاقه مند مطرح بود و روي آن بحث مي شد.

جرقه اوليه اين طرح ابتدا در ذهن حضرت آيت ا . . . هاشمي رفسنجاني زده شد و موضوع در شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي با آقاي دكتر جاسبي مطرح گرديد و ايشان نيز بلافاصله از آن استقبال نمود و مقرر شد براي تهيه طرح اوليه آن با دانشگاهيان تبادل نظر كند. بدين ترتيب اين دو نفر هسته اوليه شروع كار را شكل دادند.

طرح اوليه و اصلي براي تاسيس چنين دانشگاهي داراي دو مرحله بود:

مرحله اول شامل ايجاد فضاي آموزش در سطح آموزش عالي براي جوانان و علاقه مندان ميليوني با استفاده از امكانات بالقوه موجود ولي پراكنده و بلا استفاده در كشور و گشودن راهي جديد براي دستيابي آنان به تحصيلات دانشگاهي بود.

در مرحله دوم ايجاد تاسيسات جديد و راه اندازي واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي علمي و فني و آزمايشگاهي و كارگاهي با استفاده از شهريه هاي دريافتي، قرار داشت.

بررسيهاي اوليه نشان داد كه امكانات پراكنده و بلا استفاده و بلاتكليف مانند ساختمان و زمين مناسب، كتابخانه، آزمايشگاه، كارگاه و تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي و نيز نيروي شايسته و علاقمند همچون اساتيد دانشگاه و متخصصان با تجربه داراي ساعات فراغت در جامعه فراوان است و در صورت زير پوشش قرار دادن و به كارگيري اين امكانات و تركيب آنها در قالب سازماني واحد و فعال و با استفاده صحيح و كامل از آنها به كمك يك برنامه‌ريزي حساب شده، مي توان مجموعه‌آموزشي و تحقيقاتي وسيع و فعالتري به وجود آورد تا نياز شديد خيل عظيم جوانان خواستار علم و دانش را نه تنها در امروز، بلكه بخواست خدا در آينده نامحدود نيز جوابگو باشد.

اعلام همكاريهاي فراوان كه از طرف اساتيد و مدرسان محترم دانشگاهها و سازمانهاي گوناگون علمي و فني انجام مي شد به دانشگاه اجازه داد تا در زمان كوتاهي كه از نظر عمر يك دانشگاه بسيار ناچيز است بتواند چنين گسترشي بيابد و گروه عظيمي از دانشمند و دانشجو را گرد آورد و به ادامه فعاليتهاي علمي بكشاند.

پس از طي اين مراحل و اطمينان از نتايج مذاكرات و اقداماتي كه انجام شده بود، مسئله تهيه اساسنامه دانشگاه بين آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي دكتر جاسبي مورد بحث قرار گرفت و آقاي دكتر‌جاسبي ماموريت يافتند كه طرح اوليه آن را تهيه كنند. همزمان با آن فكر تاسيس دانشگاه بوسيله آقاي هاشمي‌رفسنجاني در شوراي اقتصاد ـ در ارتباط با تحرك بخشيدن به بخش غير دولتي ـ مطرح شد و مورد تاييد اعضاي شورا قرار گرفت. پيش نويس طرح اوليه نيز تهيه شد و به آقاي هاشمي رفسنجاني ارائه گرديد كه بعداً با تغييراتي بصورت اولين اساسنامه دانشگاه درآمد.

آقاي هاشمي رفسنجاني پس از انجام اين مرحله، خدمت حضرت امام (ره) رسيدند و مسئله تاسيس دانشگاه و كارهايي را كه تا آن روز در اين باره انجام شده بود به عرض ايشان رساندند. حضرت امام نيز با آن روح بلند و افق فكري وسيع و آينده نگري هوشمندانه اي كه داشتند با بر پايي چنين نهادي موافقت فرمودند و ضمن اعلام رضايت و تاييد كارهاي انجام شده، عملاً در اجراي اين امر خير پيش قدم شدند و مبلغ ده ميليون ريال به دانشگاه كمك نمودند كه اين كمك معظم له يك سرآغاز خوب و سبب تبرك و تيمن و منشاء خير و بركت معنوي براي دانشگاه و ضامن پيروزي و موفقيت دست اندركاران اين دانشگاه در مقاطع مختلف شد.

موافقت و همراهي حضرت امام خميني (ره) بعنوان رهبر فرهمند انقلاب اسلامي بسيار مهم و اساسي تلقي مي شد و مي توانست هرگونه خطري را از اطراف آن دفع كند. ايشان با كمك ده‌ميليون‌ريالي، آغاز فصلي نوين را در عرصه آموزش عالي گشودند و دست اندركاران اين دانشگاه را به ادامه كار تشويق و تحريص كردند.

با آمادگي افكار عمومي ايده تاسيس اين دانشگاه و گزارش اقدامات انجام شده و به ويژه تاييد و حمايت و كمك حضرت امام خميني (ره)، به وسيله آيت ا . . . هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه 31 ارديبهشت ماه 1361 تهران اعلام شد و بدين ترتيب انديشه ايجاد دانشگاه آزاد اسلامي رسميت يافت و حركتي نو در آموزش عالي شكل گرفت.

همزمان با اين اقدامات، لزوم تشكيل هسته اصلي سازمان دانشگاه يعني «هيات موسس» احساس و مطرح شد تا مراحل اجرايي كار را سرپرستي كند و تصميمات لازم را بگيرد. اين موضوع نيز بين آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي دكتر جاسبي مطرح و قرار شد كه با حضرت آيت ا . . . خامنه اي رئيس جمهور وقت و مرحوم حاج سيداحمد آقاخميني و آقاي مهندس موسوي نخست وزير وقت درباره عضويت آنان در هيات موسس گفتگو شود كه مذاكره با دو نفر اول را آقاي هاشمي رفسنجاني و مذاكره با نفر سوم را آقاي دكتر جاسبي به عهده گرفتند. خوشبختانه مذاكرات نتيجه مثبت داشت و بدين ترتيب هيات پنج نفره بنام «هيات موسس» تشكيل شد.

بعدها پس از تصويب اساسنامه اول، حضرت آيت ا . . . موسوي اردبيلي هم بنا به دعوت هيات موسس به هيات پيوستند و باعث پربارتر شدن آن گرديدند.

پس از اعلام موجوديت دانشگاه و مشخص شدن اعضاي هيات موسس، اساسنامه دانشگاه در جلسه مورخ 11/9/61 هيات موسس مطرح شد و از تصويب گذشت بدنبال آن در تاريخ 27/11/61 اساسنامه به ثبت رسيد و براساس آن، دانشگاه شخصيت حقوقي يافت. اين اساسنامه تا دي ماه 1364، به تنهايي مبناي كار و حركت دانشگاه بود و در اين تاريخ با توجه به آئين نامه تاسيس دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غير دولتي و غيرانتفاعي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اساسنامه جديدي تهيه و پيشنهاد شد و در تاريخ 12/8/66 به تصويب شورايعالي انقلاب فرهنگي رسيد.

در اساسنامه جديد علاوه بر هيات موسس، ارگاني بنام «هيات امنا» مشخص شده است كه تركيب آن عبارت است از: 3 نفر از اعضاي هيات موسس، چهار نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاهها، يك نماينده از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و استاندار تهران. كه در حال حاضر حضرت آيت ا . . . هاشمي رفسنجاني رئيس هيات امناء و آقاي دكتر جاسبي رئيس و دبير هيات امناء دانشگاه آزاد اسلامي مي باشند.

نگاهي گذرا به شرايط دوران اوليه انقلاب ايجاد دانشگاه آزاد اسلامي را انتخابي اجتناب ناپذير مي نمايد. انقلاب اسلامي ايران بعنوان پديده اي منحصر بفرد، بسياري از حوزه هاي فكري و سياسي را مورد چالشهاي بنيادين قرار داد و از آن بايد بعنوان يك انقلاب فرهنگي تعبير كرد. نظام جمهوري اسلامي در اوايل دهه 60 دچار مشكلات عديده اي بود كه عملاً مانع از رسيدن به اهداف انقلاب فرهنگي مي شد. تنها، هزينه اي كه صرف از بين بردن مناسبات طاغوتي جامعه مي شد كافي بود تا همه چيز را در محاق فرو برد. به دليل موقعيت آن روز كشور و بروز يك جنگ ناخواسته و تحميلي شرايط را سخت تر ساخت. دانشگاه آزاد اسلامي بعنوان مكمل دانشگاههاي دولتي مي توانست بخشي از هزينه آموزش عالي را به دوش گيرد و همچنين نياز جمعيت جوان كشور براي ادامه تحصيلات در سطوح عالي را پاسخ دهد.

سياست پرداخت شهريه كه در طرح دانشگاه آزاد اسلامي پيش بيني شده بود «عدالت‌اجتماعي» را به شكل مقبول تري در آموزش عالي مطرح مي كرد و از نظر اكثر مردم كه هزينه هاي آموزش را به طور غيرمستقيم متحمل مي شوند ولي شخصاً از مزاياي آن بهره نمي برند، پرداخت شهريه، تدبيري عادلانه است. نيز تحولات جهاني در آن سالها روشن ساخته بود كه نقش آموزش عالي بعنوان مزيتي در مناسبات اقتصادي، امنيتي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي در جامعه‌اي دانش مدار اجتناب ناپذير است. بنابراين دانشگاه آزاد اسلامي چه در ايده و چه در عمل ، كارآمدترين الگو براي يك سيستم دانشگاهي در كشور انقلابي ايران بود و با نيازهاي اساسي يك كشور در حال توسعه،  همچون ايران تطبيق مي كرد.

اما در جواب عده اي كه به ميزان شهريه تحصيلي اين دانشگاه معترضند، بايد گفت: شهريه اين دانشگاه در مقايسه با بسياري از موسسات آموزشي غير دولتي در ايران و جهان‏، بسيار كمتر است و طبق آمارها، هزينه اي كه هر دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي بابت شهريه تحصيلي خود پرداخت مي‌كند معادل يك پنجم يعني 20%  بودجه اي است كه دانشگاههاي دولتي در ازاي هر دانشجو از خزانه دولت دريافت ميكنند.  

با وقوع انقلاب اسلامي يكي از هداف مهم نظام اسلامي رسيدگي به مناطق دور افتاده و محروم از توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بود، كه با حركت به سوي تكثرگرايي و تمركززدايي تحقق مي يابد. زيرا كه يكي از عوامل توسعه پايدار و همه جانبه توجه به تكثرگرايي مي باشد كه اين دانشگاه با واحدها و مراكز دانشگاهي كه در سرتاسر كشور اسلاميمان ايجاد نموده است در اين راه گام نهاده است. آموزش عالي با تربيت نيروي انساني نقش محوري در روند توسعه كشورها دارد كه به مراتب از منابع طبيعي ارزنده تر است.

دانشگاه آزاد اسلامي يك نهاد عام المنفعه است كه مالك خصوصي و هيچ سهام‌داري ندارد و كليه در آمدهاي حاصل از آن فقط و فقط در جهت تامين نيازهاي دانشگاه هزينه و به مصرف ميرسد. بدين ترتيب كليه اموال و سرمايه‌هاي حاصل، تا ابد متعلق به همين مردم و فرزندان آنان ميباشد.

يكي از نقاط قوت دانشگاه آزاد اسلامي اين است كه اين دانشگاه هيچ گونه بار مالي بر دولت تحميل نمي‌كند و بودجه اي از آن دريافت نمي‌كند و تمامي هزينه ها و سرمايه گذاريهاي انجام شده در اين دانشگاه از محل دريافت شهريه دانشجويان تامين مي‌گردد. 

موفقيت دانشگاه آزاد اسلامي تنها مرهون ايده نوگرايانه آن نيست بلكه اين دانشگاه در ساختار خود داراي خصائص نويني بود كه توانست آن را در كمتر از يك دهه بعنوان بزرگترين پروژه فرهنگي انقلاب اسلامي جلوه گر سازد.

برخي از اقدامات دانشگاه آزاد اسلامي در طول دو دهه فعاليت را مي توان به شرح زير برشمرد:

1ـ كمك به جلوگيري از مهاجرت نخبگان.

2ـ استفاده و صرفه جويي مادي و معنوي از تحصيل در داخل كشور.

3ـ احساس آرامش و امنيت رواني براي خانواده ها و دانشجويان بومي.

4ـ جلوگيري از بحرانهاي احتمالي اجتماعي.

5ـ ايجاد فرصت تازه براي جوانان.

6ـ جذب نيروهاي متخصص.

7ـ بالا بردن اعتماد به نفس در ميان جوانان.

8ـ ايجاد اشتغال به صورت مستقيم و غيرمستقيم.

9ـ زمينه سازي و همكاري در ارتقا سطح علمي وفرهنگي جامعه.

10ـ كسب افتخارات بين‌المللي و جهاني.

دانشگاه آزاد اسلامي در عرصه‌هاي علمي نيز دستاوردهاي درخشاني هم در داخل و هم خارج از كشور نصيب كشورمان كرده است. تيمهاي دانشجوئي اين دانشگاه تاكنون در مسابقات داخلي و بين المللي مقامهاي شايان توجهي را كسب نموده اند و با كسب اين افتخارات بر كيفيت بالاي آموزش و پژوهش در اين دانشگاه مهر تائيد زده‌اند.

همچنين در اسفندماه 82 نيز افتخار ديگري براي دانشگاه آزاد اسلامي رقم خورد و در جريان برگزاري سومين مجمع عمومي اتحاديه دانشگاههاي جهان اسلام كه با حضور روساي دانشگاههاي عضو در شارجه برگزار گرديد، دكتر جاسبي براي دومين بار متوالي بعنوان رئيس شوراي اجرائي اتحاديه دانشگاههاي جهان اسلام براي يك مدت 3 ساله انتخاب شدند و برگ زرين ديگري از كارنامه سراسر افتخار دانشگاه آزاد اسلامي را ورق زدند.

شايان ذكر است دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1376 به عضويت اتحاديه دانشگاههاي جهان اسلام پذيرفته شد و دكتر جاسبي در ششمين جلسه شوراي اجرائي در كوالالامپور كه پس از اتمام دومين اجلاس مجمع عمومي برگزار شد براي نخستين بار بعنوان رئيس شوراي اجرائي برگزيده شدند.

اكنون پس از گذشت بيش از دو دهه از عمر دانشگاه آزاد اسلامي و عبور از طوفانهاي سهمگين و پشت‌سر گذاشتن فراز و نشيبهاي بسيار اين دانشگاه در راه پويايي و كمال خود گام بر مي‌دارد و به درخت تناوري تبديل شده است كه شاخه‌هاي آن در سرتاسر كشور گسترده شده است. تعداد فارغ التحصيلان و دانش آموختگان اين دانشگاه اكنون به مرز 2 ميليون و 500 هزار نفر رسيده است. تعداد دانشجويان آن به يك ميليون و سيصد هزار نفر رسيده و با بيش از 13 ميليون مترمربع فضاي آموزشي كه نمونه بارز آن واحد علوم و تحقيقات در شمال غرب تهران، بزرگترين مجتمع آموزشي در خاورميانه است. اكنون اين دانشگاه با 26000 نفر عضو هيات علمي و 31000 نفر پرسنل اداري به بزرگترين دانشگاه جهان تبديل شده است.

305 واحد و مركز دانشگاهي فعال در داخل كشور و چندين واحد دانشگاهي در خارج از كشور ايجاد نموده و يا در دست تاسيس دارد كه به يك تمركززدايي و تكثرگرائي بزرگ دست زده است. بيش از 50 مركز پژوهشي و تحقيقاتي، 10 بيمارستان،114 آموزشكده، 600 واحد آموزشي مدارس سماء بابيش از50 هزار دانش آموز دارد و با سرمايه گذاري بر روي استعدادهاي درخشان، باشگاه پژوهشگران اين دانشگاه بيش از 000/10 نفر عضو دارد.

 

اداره كل روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد بزرگترين مركز آموزش عالي استان لرستان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد به عنوان اولين دانشگاه آزاد اسلامي در غرب كشور و پنجمين دانشگاه آزاد اسلامي كشور، مهرماه1362 فعاليت خود را در مدرسه اي در خيابان سعدي بروجرد  با پذيرش 24 دانشجو در مقطع كارداني رشته كشاورزي آغاز نمود.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد پيرو برنامه ريزي استراتژيك واحد اقدام به سياستگذاريهاي كلان براي برنامه ريزيهاي بلند مدت نموده است. آنچه مطمح نظر مسئولين دانشگاه قرارداشته توجه به فرصتها و تهديدهاي بيروني و ارزيابي مداوم نقاط قوت و ضعف بوده است. لذا همواره در صدد شناسايي تمام عواملي بوده كه منجر به جذب بيشتر دانشجويان و توسعه كمي و كيفي واحد شده است.

 به منظور تحقق بخشي از استراتزيهاي تعيين شده، در حال حاضر اين واحد دانشگاهي با 14723 دانشجو(واحد داراي12975دانشجو + پرديس علوم و تحقيقات1748 دانشجو) به عنوان بزرگترين مركز آموزش عالي استان لرستان با داشتن  143 رشته در زميني به مساحت سه ميليون و چهارصد هزار متر مربع با "درجه بسيار بزرگ الف" در حال فعاليت است.

 

 

 

 

 

 

 

 

   


123.jpg (1).JPG
123.jpg (3).JPG
123.jpg (5).JPG
123.jpg (6).JPG
123.jpg (7).JPG
123.jpg (9).JPG
123.jpg (10).JPG
123.jpg (12).JPG
123.jpg (13).JPG
123.jpg (14).JPG
123.jpg (31).JPG
123.jpg (25).JPG

123.jpg.JPG
123.jpg (29).JPG
123.jpg (30).JPG123.jpg (9).JPG


معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد​
​​ ​​ ​​