Skip Ribbon Commands
جست زدن به محتواي اصلي


​​وظايف و اقدامات انجام شده
 

حوزه اداري و مالي واحد بروجرد، با توكل به خداوند رحمن و پيرو رهنمودهاي جناب آقاي دكتر سيف  رياست محترم واحد، با بهره گيري از تجارب نيروهاي متعهد و متخصص ضمن رعايت دقيق بخشنامه هاو آئين نامه هاي مربوطه و با تعامل بيش از پيش با ساير حوزه ها و دانشجويان، طي 2 سال اخير، با توجه به وسعت كاري كه پرمخاطب ترين حوزه در هر دانشگاه بوده توانسته  با برنامه ريزي راهبردي و  دقيق براي پيشبرد اهداف فرهنگي ، پژوهشي ، آموزشي ، دانشجويي و عمراني واحد و از همه مهمتر نظارت بر نحوه هزينه‌كرد و بودجه دانشگاه مطابق مصوبات و بخشنامه هاي موجودكه هميشه مورد تأكيد رياست عاليه دانشگاه و معاونت محترم اداري و مالي سازمان بوده و هست ، قدم هاي مؤثر و چشمگيري برداشته كه همين امر مهم مد نظر حوزه هاي مختلف اداري و مالي سازمان مركزي قرار گرفته است؛ و از طرف ديگر اين معاونت، نظارت برامور اداري، درخصوص، انتظامات ، خدمات اداري ، فضاي سبز ساختمانها، تداركات و آموزش نيروي انساني ضمن خدمت و اجراي دقيق و صحيح بخشنامه هاو آئين نامه ها در چارچوب مقررات جهت سامان بخشي به فضاي اداري واحد و محيط هاي اداري و آموزشي و دانشجويي را برعهده داشته كه پرداختن و رسيدگي به هركدام از اين وظايف، مستلزم برنامه ريزي اصولي بوده كه به لطف خداوند متعال و همكاري كاركنان صديق اين حوزه و حمايت هاي رياست محترم واحد، توانسته ايم قدم هاي بسيار ارزشمند و مثبتي در انجام وظايف محوله برداشته و با نگاهي اجمالي به عملكرد اين معاونت، شاهد سير صعودي و پيشرفت در كليه قسمت هاي مختلف مي‌باشيم كه بدينوسيله؛  از رياست ، معاونين ،اساتيد ، كليه پرسنل خدوم و زحمتكش واحد و دانشجويان محترم كه در اين امر حوزه اداري و مالي را ياري نموده اند تشكر و قدرداني مي نمائيم.
 

 
  
 
ساختار سازماني حوزه معاونت اداري و مالي :
 

 
دفتر معاونت اداري و مالي
 
-          امور مالي ( به مديريت سركار خانم فاطمه عبدي )
 
1 ) رئيس اداره حسابداري
 
2 ) صدور سند و پرداختها
4 ) جمعداري اموال  
 
5 ) حسابداري انبار
 
6 ) حقوق و دستمزد و بيمه هاي تكميلي
 
7 ) دريافت شهريه و رفع مغايرت حسابها
 
8 ) ثبت دفاتر و اخذ تراز و صورتهاي مالي
 

امور اداري ( به مديريت آقاي حميد رضا قاسمي ) شامل  :
 
1 ) اداره كارگزيني 
 
2 ) تداركات
 
3 ) دبيرخانه و آموزش نيروي انساني
 
4 ) خدمات اداري
 
5 ) تعاوني مصرف كاركنان و دانشجويان
 
6 ) فضاي سبز
 
7 ) انتظامات
 
8 ) نقليه
 
9 ) مخابرات
 
10 ) انتشارات
 
 - صندوق رفاه دانشجويان : ( با مسئوليت آقاي حميد رضا ارجمندي  )شامل :
 
1 )  وام بعد از فراغت از تحصيل از محل اعتبارات وزارت علوم ، تحقيقات و فنأوري
 
2 )  وام ميان مدت و كوتاه مدت از محل بودجه صندوق رفاه واحد 
 

 
گزارش عملكرد 2 ساله حوزه اداري و مالي :
 
 
 
1 ) اخذ رتبه اول منطقه پنج و ششم كشور در سال 88 و اول منطقه پنج  و دوم كشور در سال 89  در بين واحد هاي بسيار بزرگ در خصوص ارزيابي عملكرد امور مالي و اداري كه همه ساله از طرف حوزه معاونت محترم اداري و مالي سازمان مركزي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و منتج به صدور بخشنامه سالانه مي گردد.
 
 
 
2 ) وصول شهريه ( تأمين اعتبار ) و پرداخت مطالبات از اهم وظايف حوزه مالي بوده كه انجام بموقع آن موجب رضايت و خشنودي ارباب رجوعي كه به هر نحو ممكن با دانشگاه در ارتباط مي‌باشند؛ مي گردد.
 
 
 
3 ) ايجاد زمينه رفاه براي اساتيد ، كاركنان و دانشجويان از طريق اعطاي و امهاي مختلف ( بانك ملي و اعتبارات واحد براي اساتيد  و پرسنل و اعتبارات صندوق رفاه و  بودجه مصوب دولت  براي دانشجويان عزيز ) به صورتي كه بحمدا...در كوتاهترين زمان ممكن به كليه تقاضا رسيدگي و وام اعطا گرديده است .
 
4 ) طبق برنامه ريزي منظم حقوق پرسنل و اعضاي هيأت علمي همه ماهه و حق التدريس اساتيد در يك تاريخ معين پرداخت و كليه مطالبات در كوتاه ترين زمان ممكن پرداخت مي‌گردد .
 
 
 
5 ) هماهنگي و پيگيري در پرداخت كليه مطالبات ساختمان هاي مسجد ، دانشكده علوم پايه ( تحصيلات  تكميلي ) ، پژوهشكده  اساتيد ، سوله آزمايشگاهي برق فشار قوي ، ساختمان اداري ، محوطه سازي و فضاي سبز جلوي مسجد ، دانشكده فني مهندسي ، اطراف كتابخانه ، جلوي ساختمان اداري و محوطه و پارك جلوي خوابگاه دانشجويان مجتمع كه بالغ بر 000/60 متر مربع  چمن كاري و كاشت درخت مثمر و غير مثمر حدود 3000 اصله و كاشت حدود 25000 گلهاي تزئيني و تهيه 14 دستگاه تانكر براي حمل آب غير شرب براي آبدهي فضاهاي موجود.
 
 
 
6 ) طي سال گذشته كليه اموال موجود در انبار جمعداري اموال ( اجناس اسقاطي از رده خارج ) تفكيك و نسبت به تعمير آن اقدام كه موجب تعمير 1500 عدد صندلي دانشجويي ، 100 عدد كمد ، تعويض چندين عدد ديگ بزرگ غذاپزي ، جايگزني چند عدد منبع آب و گوشي تلفن و يخچال و برگشت آن به قسمت هاي مختلف دانشگاه كه باعث صرفه جوئي بسيار شده است  و از طرفي هيچ جنسي به انبار اقساطي ارجاع نمي شود بلكه نسبت به تعمير اقدام مي گردد كه موجب كاهش 40%  خريدهاي غير ضروري  و همچنين كاهش چشمگير رسيد انبار و حواله انبار شده است .
 
 
 
7 ) از ابتداي شروع فعاليت رياست محترم واحد جناب آقاي دكتر سيف كليه خودروهاي در اختيار رياست و معاونين واحد به قسمت نقليه تحويل و با يك برنامه ريزي منظم صرفه جويي قابل توجهي در سوخت و تعميرات خودرو ها بعمل آمده كه جا دارد از درايت رياست محترم واحد قدرداني گردد .
 

 
8 ) متأسفانه در سالهاي قبل تعداد بسيار زيادي نيرو در قالب شركتي بدون اخذ مجوز جذب گرديده بود ، در ابتداي سال 89 مجوز تعدادي از نيروهاي شركتي از سازمان اخذ ولي كافي نمي بود و از طرفي اخراج يك نيرو موجب ناهنجاري و تنش در سيستم مي شد ، بحمدا...  با برنامه ريزي هر كدام از  نيروها كه به دلخواه خودشان از دانشگاه مستعفي مي شدند جايگزيني صورت نگرفت و از ابتداي سال 89 تاكنون 33 نفر از نيروهاي رسمي و شركتي از كار استعفا داده اند كه موجب صرفه جوئي زيادي شده است .
 
 
 
9 ) با برنامه ريزي و هماهنگي با دبيرخانه منطقه پنج ( دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني ) از ابتداي سال 89 تاكنون  تعداد 1890 نفر در قالب آموزش ضمن خدمت براي پرسنل ، اساتيد و بورسيه هاي واحد كلاس تشكيل گرديده است كه موجب رضايت مندي عزيزان شركت كننده مي باشد.
 
 
 
10 ) ضمن تشكر و قدرداني از جناب آقاي نظري سرپرست محترم اداره امور شعب استان لرستان و جناب آقاي ساكي رياست محترم حوزه بانك ملي  بروجرد و جناب آقاي ولي گودرزي و جناب آقاي زيار رياست محترم بانك ملي شعبه دانشگاه كه با هماهنگي بعمل آمده تاكنون 5 دستگاه خودپرداز در ساختمانهاي مختلف واحد نصب و مورد بهره برداري قرار گرفته كه موجب رضايت مندي و صرفه جويي در وقت اساتيد ، كاركنان و دانشجويان محترم گرديده است .
 
 
 
  
 
و من ا... التوفيق
 
معاون اداري مالي واحد بروجرد​

 
​​ ​​ ​​