Skip Ribbon Commands
جست زدن به محتواي اصلي


معرفی حوزه ریاست​


وظایف و اقدامات
• 
اجرای دقیق دستورالعمل ها و ضوابط مصوب در زمینه سیاست های کلی دانشگاه آزاداسلامی 
• ایجاد زمینه مناسب ونظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق ریاست دانشگاه ابلاغ می شود .
• هدایت اموروفعالیت های آموزشی، پژوهشی ودانشجویی در چهارچوب خط مشی های تعیین شده 
• صدور دستورالعملهای لازم به منظور هدایت واحدهای سازمانی تحت سرپرستی 
• تامین نیروی انسانی لازم در چهارچوب تشکیلات وپست های سازمانی مصوب با کسب مجوز از سازمان مرکزی دانشگاه 
• نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، دانشجویی ، پژوهشی وانضباطی اعضای هیات علمی
• اتخاذ تصمیم در مورد کلیه فعالیت های اداری،مالی واستخدامی درقالب مقررات جاری 
• ارزیابی کار سالیانه واحد و گزارش آن به ریاست دانشگاه آزاداسلامی 
• پیشنهاد بودجه سالیانه واحد به مراجع ذیربط 
• بررسی پیشنهادهای واصله از واحدهای سازمانی تحت سرپرستی وطرح موارد خاص در شورای واحد 
• همکاری لازم با سازمان مرکزی دانشگاه در زمینه شناخت مشکلات و موانع موجود در اجرای مصوبات هیات امنا وارائه راه حلهای مناسب با توجه به خصوصیات کلی واحد 
• همکاری لازم با رییس واحد در زمینه تدوین بودجه سالیانه واحد 
• همکاری با ریاست عالیه دانشگاه در زمینه توسعه واحد در چهارچوب ضوابط کلی
• همکاری در بررسی مشکلات و نواقص وارائه پیشنهادهای لازم در جهت حل مسائل 
• بررسی و اظهار نظر در مورد موضوعات ارجاعی از طرف ریاست عالی دانشگاه 
• برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات 
• بررسی و تعیین نیازهای واحد به اعضای هیات علمی ، آموزشی وپژوهشی ومقالات پژوهشی اعضای هیات علمی 
• بررسی و تجدید نظر در محتوای دروس به منظور بالا بردن کیفیت آموزشی و پژوهشی و پیشنهاد آن به مقامات ذیربط
• بررسی و ارزیابی تالیفات، مقالات و ترجمه های علمی ، آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی 


ساختار سازمانی 

• دفتر ریاست و روابط عمومی
• اداره حراست
• گزینش کارکنان 
• امور حقوقی 
 


مشخصات فردي ریاست فعلی واحد :

 

دکتر مجید شمس، استاد تمام گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

پست الکترونیک : m.Shams@iaub.ac.ir

 استاد تمام پايه 15- دانشکده علوم انسانی جغرافیا و  برنامه ریزی شهری–دانشگاه آزاد اسلامي بروجرد

سوابق اجرايي و دانشگاهي :

معاون دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر در امور سما  

معاونت آموزشی و دانشجویی واحد ملایر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویســرکان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایــــر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

 

سوابق  علمي و دانشگاهي  :

تالیف کتاب اصول مبانی توسعه شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری

عضو شورای انتشارات استان همدان

پژوهشگر برتر دانشگاههای آزاد اسلامی استان همدان در سال 1394

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير  با مرتبه استاد تمام پایه 15

عضو انجمن جغرافيدانان ايران

عضو انجمن مطالعات جهان اسلام

عضو بسيج اساتيـد استان همدان

عضو کمیته منتـخب استان همدان

عضو کمیته جذب هیئت علمی استان همدان

كسب عنوان پژوهـشگر برتـر منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1390

کسب عنوان پژوهشگر برتر استان همدان در سال 1391

دارای بیش از 80 مقاله علمی پژوهشی در مجلات و کنفرانس های داخلی و خارجی

داوری بیش از150 مقاله مربوط به فصلنامه های برنامه ریزی شهری وبرنامه ریزی توریسم

داوری 2کتاب مرتبط با رشته برنامه ریزی شهری از دانشگاه ازاد اسلامی اراک وهمدان

راهنمایی بیش از 70 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشاور 80 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

سردبير فصلنامه جغرافيايي فضاي گردشگري

مدير مسئول فصلنامه جغرافيايي آمايش محيط ( دارای درجه علمی پژوهشی از وزارت علوم )

عضو هيئت تحريريه فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي مؤسسه آموزش عالي قشم

عضو هيئت تحريريه فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي دانشگاه آزاد اسلامی مرو دشت

عضو هيئت تحريريه فصلنامه گردشگري و چشم انداز آينده مؤسسه آموزش عالي قشم

عضو هيئت تحريريه فصلنامه آمايش و توسعه پايدار دانشگاه بين المللي امام رضـا (ع)

همكاري با دفتر سنجش و نظارت سازمان مركزي دانشگاه به مدت 5 سال و ارزیابی بیش از 50 واحد دانشگاهی

عضو كميسيون دائمي هيئت امناي استاني دانشگاه آزاد اسلامي در استان همدان

عضو هيئت علمي دومين همايش ملي جايگاه مطالعات ژئومورفولوژي درآمايش سرزمين و مديريت محيط - دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ارديبهشت ماه 1391

عضو كميته علمي اجرايي همايش پروين اعتصامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان

عضو كميته علمي همايش جغرافياي پزشكي شهرستان ملاير

رئيس كميته اجرايي همايش مير رضي الدين آرتيماني

دبير جشنواره ملي گردو 1387 تويسركان

عضو كميته علمي و داوري همايش ملي آمايش سرزمين دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

عضو هيئت داوري همايش ملي جايگاه خليج فارس در تحولات استراتژيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

سخنرانی علمی درهمایش ها ی داخلی

اخذ دو تقدیر نامه از فرماندار ملایر بعنوان مدیر برتردر سال های 89و 90

اخذ تقدیر نامه ازسازمان بنیاد شهید استان همدان جهت همکاری با دانشجویان شاهد

اخذ لوح تقدیر از استاندار همدان وفرماندهی سپاه همدان به جهت همکاری وحمایت ازاعزام دانشجو یان به راهیان نور

 

برخی از اقدامات و عملکرد های دوران مدیریت دانشگاه های آزاد اسلامی واحد تویسرکان و ملایر :

ارتقاء درجه واحد تویسرکان از متوسط به بزرگ

ارتقاء درجه واحد ملایر از بزرگ به بسیار بزرگ

تأسیس 25 رشته کارشناسی و ارشد در واحد تویسرکان

ساخت 20 هزار متر مربع فضای آموزشی و رفاهی در تویسرکان

افزایش تعداد دانشجویان از 1700 دانشجو به 4300 دانشجو

احداث مزرعه تحقیقاتی در واحد تویسرکان

اعزام دانشجویان روباتیک واحد تویسرکان به چین و انگلستان و کسب مقام نائب قهرمانی

تأسیس 15 رشته کارشناسی ارشد و 1 رشته دکتری در دانشگاه آزاد ملایر

احداث 8 هزار فضای آموزشی در واحد ملایر

جذبه بودجه 100 درصدی پژوهشی و در واحد ملایر در سال 89-90

کسب رتبه اول مسابقات قرآن وعترت کشوری درسال 1390

ارتقاء هرم هیئت علمی از مربی به استادیاری با جذب 20 بورسیه دکتری در واحد ملایر

اجرای سیستم مکانیزاسیون آموزشی و رفاهی در واحد ملایر

راه اندازی 3 فصلنامه آمایش محیط ، فضای گردشگری و مهندسی کامپیوتر در واحد ملایر

تجهیز کتابخانه واحد ملایر با خرید بیش از 3 میلیارد ریال در طی 3 سال

اعطای تسلیهات خرید رهن و تعمیر مسکن و وام های ضروری به کارکنان و اعضای هیئت علمی

خرید 20 هکتار زمین برای مرکز سامن

تأسیس و راه اندازی 5 رشته کارشناسی در مرکز سامن

تصویب یک دانشکده فنی مهندسی در واحد ملایر

تأسیس 5 انجمن علمی در رشته های مختلف

و اقدامات بسیاری دیگر در زمینه های آموزشی و دانشجویی و پژوهشی که به لحاظ پیشگیری از صرف زمان از ذکر آنها خودداری نموده که در صورت نیاز به شکل مبسوط ارائه خواهد شد

 

مقالات علمي :

مقاله نقش شهرهاي ميانه اندام در توسعه فضايي استان همدان با نگرش بر ملاير

مقاله ارزیابی میزان گرایش روستائیان شهرستان تویسرکان به مهاجرت و عوامل مؤثر بر اين گرايش در سال 1385

مقاله بررسی معیارهای شهر سبز و انطباق آن با شهر بروجرد

مقاله ارائة راهکارهای مناسب جهت ترغیب اساتید دانشگاههای آزاد منطقه پنج به فعالیتهای علمی و پژوهشی

مقاله تحلیلی از بافتهای فرسوده در بخش مرکزی (C.B.D) شهر ملایر

مقاله ارزیابی شاخص فرهنگ ایرانی و تأثیر آن در توسعه گردشگری

مقاله توسعه فیزیکی و تأثیر ان در تغییرات کاربردی اراضی شهر ملایر ( 85 و 1365 )

مقاله کاربرد مدل های جغرافیایی در آمایش سرزمین

تحليلي بر منابع و محدوديت هاي مالي شهرداري ها و تأثير آن بر ضوابط و اصول برنامه ريزي شهري

Prediction of Urban management perspective in third world countries

Alisadr : An Important Geotouarism Attraction In Hamedan,Iran

مقاله بررسي لزوم احداث شهر جديد در اطراف كرمانشاه

Local Rural Tourism Sites  ( A Case Study Of Manizan Village In Malayer )

مقاله امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهر ملایر با استفاده از مدل  SWOT

مقاله مدیریت بحران و نقش برنامه ریزی شهري در کاهش بلایای طبیعی (مطالعه ي موردی زلزله بروجرد)

مقاله تحلیل و بررسی موقعیت استراتژیک الیگودرز و نقش آن در توسعه پایدار لرستان

مقاله مدیریت امور شهری ، تهدیدها  و فرصتها و تاثیر آن در توسعه پایدار

مقاله تاثیر جهان بینی دینی وقف بر شکل گیری و گسترش فیزیکی شهر (مورد مطالعه : شهر ملایر)

مقاله حاشيه نشيني چالش اصلي توسعه شهري پايدار در هزاره سوم

مقاله بررسي تاثير سياست هاي اقتصادي مبتني بر درآمد نفت بر بازار مسكن در ايران

مقاله نقش گردشگري در توسعه روستايي

مقاله نقش اكوتوريسم در توسعه شهرهاي ساحلي (مطالعه ي موردي استان هرمزگان)

مقاله امكان سنجي جاذبه هاي گردشگري سد كلان ملاير و نقش آن در توسعه اقتصادي محدوده هاي پيرامون

مقاله بررسي گردشگري زمستانه كوهرنگ با استفاده از شاخص اقليم گردشگري

مقاله صنايع دستي استان سيستان و بلوچستان و چالش هاي آن

مقاله تاثیر تحولات بازار زمين و مسكن در گسترش شهر بهشهر

مقاله ونداليسم و تخريب گرايي مبلمان شهري

مقاله بررسي معماري سنتي همساز با اقليم سرد (مطالعه ي موردي : شهر سنندج)

گردشگري و نقش آن در توانمند سازي اقتصاد روستايي (روستاي اورامان تخت)

ارزيابي توانهاي اقليمي در توسعه گردشگري با مدلSwot  (اكوتوريسم بياباني استان اصفهان)

مقاله بررسي مهاجرت هاي روستايي و تأثير آن بر مورفولوژي شهرها (نمونه موردي : شهر سقز)

مقاله آمايش سرزمين و بارگذاري متعادل صنايع (مطالعه­ی موردی: استان چهارمحال و بختياري)

مقاله تبيين نقش شوراهاي اسلامي شهر در توزيع فضايي قدرت سياسي در ايران (با تأكيد بر نظريه سرمايه اجتماعي)

مقاله بررسي عوامل بازدارنده بانوان در استفاده از فضاي شهري براي گذران اوقات فراغت   (مطالعه موردي: منطقه 3 شهر اصفهان)

مقاله ارزيابي شاخص هاي پايداري در محلات فرسوده شهر اسدآباد با بهره گيري از ضريب ناموزون موريس

مقاله بررسي گذراندن اوقات فراغت بانوان شهر اصفهان نمونه 3

نقش رویکرد اکولوژیکی در توسعه پایدار شهرهای ساحلی نمونه موردی: شهر نور

مقاله تحليل رابطه جرم و تراكم جمعيت در بلوك هاي آماري با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي منطقه مورد مطالعه : اسكان غير رسمي اسلام آباد زنجان

تعین اقلیم اسایش گردشگری شهرستان رامسر با استفاده از مدل tci

نقش رویکرد اکولوزیکی درتوسعه پایدار شهرهای ساحلی

مکانیابی فضای شهری با استفاده AHP شهر ایلام

تحلیل عوامل وجهات گسترش فیزیکی شهر اصفهان از 1300تا1387

ارایه الگوی بهینه سازی وپایداری گسترش کالبدی فضای شهر (شهر لای بید اصفهان)

توان شناسی بازار تبریز در جذب گردشگروتوسعه توریسم

رتبه بندی وسطح بندی شهرستانهای استان همدان از لحاظ توسعه یافتگی با روش تحلیل عاملی

معرفی توان گردشگری وتوریسم در کویر میقان اراک

استراتژیهای توسعه منطقه نمونه گردشگری کویر اراک

شهر وروستا در برنامه ریزی فضایی نمونه موردی ایران

بررسی وضعیت امکانات وخدمات در مراکز گردشگری شهر همدان

بررسی تحولات اقتصادی-اجتماعی مدار نامولد سرمایه داری درایران وتاثیر ان بر اسکان غیر رسمی در ا ستان تهران

ارزیابی اثرات زیست محیطی حمل و نقل شهری با رویکرد توسعه پایدار (بخش مرکزی ملایر)

ژئومورفولوژی و تأثیر آن در جهت بخشی به رشد فیزیکی شهرها (سنندج)

تحلیل فرصت های توسعه ای بافت قدیم شهر (بخش مرکزی کرمانشاه)

Investigation the global experiencesin ecological corridors and inter urban greenways

بررسی تأثیر سیاست های اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی بربازار مسکن در ایران

صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان و چالش های آن

مدیریت بحران زلزله در بافت فرسوده کرمانشاه محله فیض آباد

An analysis on urban tourism by swot model (case study , Boshehr City)

تبیین نقش شوراهای اسلامی شهر درتوزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران

بررسی مهاجرت های روستایی و تأثیر آن بر مورفولوژی شهرها (شهر سنقر)

ارزیابی توسعه یافتگی بخش مسکن در سطوح ناحیه ای با بهره گیری از مدل تحلیل عاملی (ناحیه میانی همدان)

توریسم و توانمندسازی اقتصاد روستایی (روستای اورامان تخت)

بررسی معماری سنتی همساز با اقلیم سرد شهر سنندج

شناسایی نواحی مستعد استقرار جمعیت و فعالیت با توجه به توانهای محیطی در دو ایستان تهران و البرز

تأثیر جهانی شدن بر ساختار کالبدی شهرهای اسلامی (کلانشهر اصفهان)

تحلیل رابطه جرم و تراکم جمعیت در بلوک های آماری با استفاده از GIS منطقه اسکان غیر رسمی اسلام آباد زنجان

وندالیسم و تخریب گرایی مبلمان شهری

ارزیابی روند تغییرات کاربرد اراضی در توسعه فضایی شهر کرمانشاه با استفاده از GIS

مبلمان شهری وتاثیر آن برسلامت روانی (شهر ملایر)

ارزیابی شاخص های کمی وکیفی مسکن در استان همدان با تاکید بر اقشار کم درآمد

Optimized positioning for Accommodation centers GIS using AHP techniques case study ;Hamedan city

تحلیلی بر گسترش کالبدی فضایی شهر و تعیین الگوی بهینه و پایدار رشد کالبدی شهر صالح آباد با بهره گیری از مدل های کمی

عوامل بازدارنده در استفاده از فضای شهری برای گذران اوقات فراغت منطقه 13 اصفهان

شهرسازی مشارکتی رویکردی نوین در مدیریت شهری (منطقه یک شیراز)

بررسی تحولات شهر نشینی در اروپا قبل و بعد از انقلاب صنعتی با تآکید بر عنصر میدان

بررسی عوامل اقتصاد گردشگری موثر بر توسعه پایدار شهر همدان

گردشگری و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (استان خوزستان)

نقش مدیریت و توسعه پایدار در صنعت گردشگری با تأکید بر شهرهای ساحلی دریای خزر

گردشگری و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

مدیریت بحران و نقش برنامه ریزی شهری درکاهش بلایای طبیعی (زلزله بروجرد)

افزایش تعداد پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی و اثرات آن بر کیفیت آموزش عالی

امکان سنجی جاذبه های گردشگری سد کلان ملایر و نقش آن در توسعه اقتصادی

ارزیابی توانهای اقلیمی در توسعه گردشگری با استفاده از مدل SWOT (اکوتوریسم بیابانی استان اصفهان)

مکانیابی مجتمع های توریستی در اطراف شهر مرزی بانه به منظور توسعه پایدار

ارزیابی آئین پذیرایی و نقش مراکز اقامتی در رضایتمندی مسافرین

مدیریت امور شهری تهدیدها و فرصت ها در توسعه پایدار

تحلیل و بررسی موقعیت استراتژیک شهرستان الیکودرز و نقش آن در توسعه پایدار

 نقش گردشگری در توسعه روستائی

 نقش اکوتوریسم در توسعه شهرهای ساحلی(استان هرمزگان)

 

طرح هاي پژوهشي :

مجري طرح هادي روستايي برفيان و درواز  از توابع تويسركان

مجري طرح پژوهشي بررسي علل مهاجرت روستاييان به شهر در استان همدان

مجري طرح پژوهشي ارائه راه کار های مناسب جهت ترغیب اساتید دانشگاه های آزاد منطقه پنج به فعالیتهای علمی و پژوهشی

مجري طرح پژوهشي بررسي نقش مشاركت روستاييان استان همدان در فعاليت هاي اجتماعي

مجري طرح پژوهشي طرح هادی روستای مالیچه

طرح هادی روستای علمدار سفلی

مجري طرح پژوهشي بررسی و شناخت مشکلات موجود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان  و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت رفع آنها

مجري طرح پژوهشي رابطه اقليم و معماري مطالعه موردي شهر تويسركان

اجراي  طرح مطالعات گردشگري تپه گزندر  و تپه قلندر سياه تويسركان سازمان ميراث فرهنگي همدان

طرح مطالعاتي گردشگري عليصدر همدان

روستاي هدف گردشگري مانيزان ملاير

طرح مطالعات توانمند سنجي گردشگري گاماسياب نهاوند

راهنمائي و مشاوره پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد و رساله دکتری در رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و توريسم

راهنمایی 3 رساله ی دوره دکتری در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

 

دوره های تخصصی مدیریتی  :

دوره مديريت بهره وري

دوره مديريت استراتژيك

دوره مديريت كيفيت

دوره مديريت رفتاري زماني

دوره تكنيكهاي شناخت محيط آموزش عالي

دوره تبيين سند چشم انداز بيست ساله

دوره مديريت آموزش عالي

كارگاه سنجش و ارزيابي پيشرفت تحصيلي

دوره آئين كارگزاري در اسلام

كارگاه آشنايي با جنگ نرم ( انديشه پويا )

كارگاه آشنايي با فنون تبليغ

كارگاه تشريح سند برنامه ريزي نماز

 


 


​​ ​​ ​​