Skip Ribbon Commands
جست زدن به محتواي اصليزمان انتشار: 1396/6/14

برگزاري 3 کارگاه آموزشی براي استادان دانشگاه آزاد اسلامي بروجرد


کارگاه های دانش افزایی اساتید، ویژه اعضای هیأت علمی دردانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.

 به گزارش خبرگزاري آنا از بروجرد در این کارگاهها که با عناوين: "روشنفکری دینی در ایران معاصر"، "غرب شناسی" و "سبک زندگی و مهارت ها" برگزار شد بیش از 60 نفر از اعضای هیأت علمی واحد در 4 گروه حضور داشتند .

دکتر محمد مهدی اسماعیلی از دانشگاه تهران و ابوالفضل روحی از دانشگاه شهید بهشتی مدرس كارگاه "روشنفکری دینی در ایران معاصر"بودند كه در 2 گروه و به مدت 16 ساعت برگزار شد.

كارگاه "غرب شناسي" و "سبک زندگی و مهارت ها" نيز به ترتيب توسط  دکتر قاسم پورحسن و دکتر عبدا.. نصری از دانشگاه علامه طباطبایی هر كدام به مدت 8 ساعت برگزار شد. 


همچنین در طول برگزاری این کارگاه ها مسئول نهاد رهبری در دانشگاه های لرستان و همچنین رئيس واحد در جمع اساتید شرکت کننده در کارگاه ها حضور يافته و از نزدیک در جریان روند برگزاری کارگاه ها قرار گرفتند.


در حاشیه این کارگاه نمایشگاهی از فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد در حوزه فرهنگی، عمرانی و... برگزار شد که مورد توجه اساتید شرکت کننده در کارگاه ها قرار گرفت.

  روابط عمومی و خبرگزاری آنا- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد


Capture1.PNG


​​ ​​ ​​