Skip Ribbon Commands
جست زدن به محتواي اصلي

بخش دسترسي سريع


​​ ​​ ​​
آقای دکتر رضا صابونچی
نوامبر 23
دروس رشته : مدیریت ورزشی گرایش : مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

جهت مشاهده و دانلود دروس رشته مدیریت برروی فایل pdf زیر کلیک نمایید .


0100m.pdf0100m.pdf

نوامبر 23
دروس رشته کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی

جهت مشاهده و دانلود دروس رشته حرکات اصلاحی برروی فایل Jpg زیر کلیک نمایید .


untitled2.JPGuntitled2.JPG

نوامبر 23
دروس رشته کارشناسی ارشد بیو مکانیک ورزشی

جهت مشاهده و دانلود دروس رشته بیومکانیک ورزشی برروی فایل Jpg زیر کلیک نمایید .

untitled1.JPGuntitled1.JPG

نوامبر 23
دروس رشته کارشناسی ارشد رشد حرکتی

جهت مشاهده و دانلود دروس رشته رشد حرکتی برروی فایل Jpg زیر کلیک نمایید .

untitled.JPGuntitled.JPG

نوامبر 23
آدرس وبلاگهای مرتبط با گروه کارشناسی ارشد تربیت بدنی واحد بروجرد
 

​گروه کارشناسی ارشد مدیریت ورزش ورودی 92

ape1392.mihanblog.com


حلقه صالحین تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

hst1392.mihanblog .com


گروه کارشناسی ارشد رفتار حرکتی ورودی 92

http://raftar.blogfa.com

 
نوامبر 23
اولین همایش تربیت بدنی و علوم ورزش در خدمت توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی – ملایربه نقل از جناب آقای دکتر مجید سلیمانی مدیر گروه محترم تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ودبیر کل اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزش در خدمت توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، همایش مذکور به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر و با همکاری شرکت همراهان ورزش اول پاسارگاد در تاریخ های ۱۳ و ۱۴ آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

محور های همایش

مدیریت ورزشی – فیزیولوژی ورزشی – آسیب شناسی حرکات اصلاحی – بیومکانیک ورزشی – روانشناسی ورزشی

زمان بندی همایش

۱۵ شهریور الی ۲۰ آبان دریافت مقالات

۲۰ آبان الی ۲۷ آبان داوری و اعلام نتایج

۲۷ آبان الی ۶ آذر ثبت نام

۶ آذر الی ۱۲ آذر ثبت نام با تاخیر شامل ۱۰ درصد افزایش هزینه ثبت نام

۱۳ و ۱۴ آذر ماه برگزاری همایش

کارگاه های جانبی همایش

کارگاه مرتبط با مدیریت و روانشناسی ورزشی

کارگاه مرتبط با فیزیولوژی ورزش

کارگاه مرتبط با آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

 رویدادهای جانبی همایش

کرسی آزاد اندیشی با عنوان :

“جایگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور”

سایت همایش


نوامبر 23
چکیده پایان نامه (شماره 4)


 

مقایسه نگرش به حجاب دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد کرمانشاه

دکتر رضا صابونچی- سهیلا کهریزی

 

چکیده:

هدف تحقیق، مقایسه نگرش به حجاب دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه است. اطلاعات 260 نفر(161 نفر غیرورزشکارو 99 ورزشکار) با استفاده از جدول حجم نمونه کوهن و به روش تصادفی ساده جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه 25 سوالی است که روایی آن به شکل صوری و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه شد. با توجه به طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون تی مستقل جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد. نتایج نشان داد که ورزشکاران به شکل معنی داری معتقدند، حجاب نه تنها مانع پیشرفت نبوده، بلکه باعث افزایش اعتماد به نفس واحساس موفقیت می شود. از طرفی غیرورزشکاران به شکل معنی داری حجاب را موجب احساس امنیت و احترام بیشتر درجامعه و بی حجابی را مروج لاابالی گری معرفی می نمایند. به عبارتی ورزشکاران بیشتر نسبت به حجاب اعتقاد درونی داشته و رعایت آن را باعث رشد و توسعه فردی می دانند. در حالیکه غیرورزشکاران نگرشی بیرونی به حجاب دارند و رعایت آن را سبب افزایش پذیرش اجتماعی قلمداد می کنند.

کلمات کلیدی: حجاب، دانشجو، ورزش

 

 

نوامبر 23
چکیده مقاله دانشگاهیان حلقه گمشده ورزش کشور

دانشگاهیان حلقه گمشده ورزش کشور


دکتر رضا صابونچی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

هدف اصلی تمامی فعالیت های بشری از جمله تربیت بدنی و ورزش، رشد و تعالی و توسعه است. لذا بایستی با مطالعه دقیق وضعیت موجود و ترسیم شرایط مطلوب به تدوین استراتژی ها و راهبردهای مناسب برای این مهم همت گمارد. از طرفی فرهنگ علم پروری و پژوهش ‌محوری در کشور، علی رغم تاکید لفظی همیشگی از سوی مسئولین، هنوز جایگاهی به ویژه نزد مدیران اجرایی ورزش کشور نیافته است. بررسی نتایج تحقیقات انجام گرفته در مورد آسیب های موجود، کمبودها و مشکلات نگران کننده ای همچون به مخاطره افتادن جنبه های اخلاقی و بشر دوستانه در ورزش، ازدیاد خشونت و دوپینگ و تاکید بر قهرمان پروری، توزیع و تخصیص نامناسب امکانات و منابع انسانی و مالی، تعدد مراکز تصمیم گیری و انجام فعالیتها و برنامه های موازی، فقدان سیستم نظارت و کنترل در اجرای برنامه ها و فعالیت ها، کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد در بخش های اجرایی ورزش، فقدان سیستم جامع جمع آوری اطلاعات و آمار و...را نشان می دهد. در این بین نکته حائز اهمیتی که بایستی به دقت مورد کاوش قرار گیرد، نگرش های کاملاً ضد و نقیض دست اندرکاران ورزش کشور در مورد آسیب های موجود است. مدیران اجرایی ورزش همواره خود را مبرآ از هر گونه خطا و لغزش معرفی می نمایند و منتقدین را متهم به کنار گودنشینی، شعار محوری، فقذان درک واقعیات و تشنگان دستیابی به مقام می پندارند. منتقدین فاقد شرایط نقد نیز مکرَر مدیران ورزش را جاه طلب، فاقد تخصص، خودرأی و سیاسی کار قلمداد می کنند. به نظر می رسد، آنچنان که در تحقیقات فراوان، ضعف ارتباطات کارشناسی با مراکز علمی و دانشگاهی به عنوان یکی از نقاط ضعف و آسیب های جَدی ورزش کشور گفته شده است، حلقه مفقود شده این مناظرات چندین ساله و بی نتیجه بدون شک دانشگاه و دانشگاهیان هستند. چرا که نقد منصفانه نیاز به داشتن اطلاعات همه جانبه و احاطه داشتن بر موضوع، پرهیز از حُب و بُغض و یکسو نگری، جلوگیری از قطعی انگاری، بررسی همه جانبه و مبتنی بر ویژگی های مثبت و منفی و...دارد. این نیز به نوبه خود پژوهش های مبتنی بر روش های علمی به عبارتی توجه به دانشگاه و دانشگاهیان را می طلبد و البته این توجه و تبدیل آن به فرهنگ در جامعه هم نیازمند همت دانشگاهیان است.

نوامبر 23
چکیده مقاله نقش ورزش در اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

نقش ورزش در اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

تالیف : دکتر رضا صابونچی

هدف آفرینش انسان قرب الی الله است. این مهم با به ودیعه گذاشتن ابعاد وجودی وی و تبدیل اهداف به شکل نیاز عقلی، روحی-روانی و جسمی ممکن است. به هر روی انسان خدایی علاوه بر نیازهای ابتدایی که مشخصه تمامی موجودات است، همچون خالق یکتا بایستی به صفات نیک ایثار، گذشت، توجه به منفعت دیگران و... مزین باشد. لذا انسان موجودی اجتماعی و جامعه پذیر بوده و مسیر تکاملش از حضور در اجتماع می گذارد. بر این اساس تمامی ممالک جهان به منظور رشد و توسعه جامعه خویش، می بایستی منافع فردی و جمعی را شناسایی و جهت دستیابی موثر به این اهداف جهت گیریهای کلی و استراتژیهای مطلوب را مشخص نمایند. این سیاست ها چنانچه پس از تعیین، توسط علمای تعلیم و تربیت تئوریزه شده و در نتیجه آن دانش و اطلاعات مناسب به جامعه تزریق شود، آنگاه فرهنگ معقول و منطقی و جذاب خواهد توانست رفتار و عملکرد جمعی یا همان اقتصاد را شکوفا نموده و آرامش و آسایش را برای آحاد مردم جامعه به دنبال داشته باشد. بطور مسلم توجه به ارزش ها و اعتقادات فطری مردم و رابطه مثبت سیاست، فرهنگ و اقتصاد هر جامعه ایی شروط لازم این مهم است. طبیعی است سیاستهای کلان کشور پس از سی و پنج سال استقرار یافته و رای مردم در هر انتخاباتی تایید کننده آن است. لیکن به نظر می رسد در دو پدیده مهم فرهنگ و اقتصاد همچنان نیازمند تلاش و جدیت هستیم و البته در این دو فرهنگ نقش پیشنیاز و تعیین کننده تری دارد همچنان که قبل از ثبات سیاسی صحبت در مورد فرهنگ و اقتصاد منطقی نیست.

 فرهنگ مجموعه ارزشها و باورهای برآمده از اعتقادات فطری است که در یک جامعه هنجار شده و زمینه ساز رفتار فردی و جمعی را تشکیل می دهد. لذا مطابق معنویات رهبر معظم انقلاب، رشد و توسعه فرهنگ و اقتصاد از یک سو نیازمند عزم ملی و از سوی دیگر مدیریتی جهادی و ایثارگرانه است. از این رو مدیران بایستی تلاشی خارج از چهارچوب های اداری، بدور از منافع و تعصبات فردی و جناحی، کارشناسی شده توسط متخصصان و با استفاده از تمامی ظرفیت های کشور را مد نظر قرار دهند و زمینه های ورود آحاد مردم به صحنه را فراهم آورند. در این بین ورزش علاوه بر اینکه به خودی خود در سلامت، توسعه و تولید ثروت جامعه تعیین کننده است، نیز با توجه به جذابیت ها و پذیرش عمومی و زمینه های بالقوه فرهنگ سازی و اخلاق مداری می تواند نقش مهمی در تحقق اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ایفاء نماید.  

نوامبر 23
چکیده مقاله ورزشکاران و ظهور منجی (ع)

ورزشکاران و ظهور منجی(عج)


با آغاز زعامت امام زمان(عج) در سال 260 ه.ق، انتظار بشریت برای تحقق حکومتی جهانی مستضعفان به حقیقت پیوست. لیکن به دلیل نبود آمادگی درک حضور آن حضرت(عج) حسرت دیدار همچنان باقی است. طی سالیان متمادی تلاش همه عاشقان جهت تشویق و ترغیب جامعه بشریت به کسب انگیزه و توانایی درک ظهور کافی نبوده است. اصبغ بن نباته روایت می نماید: امیر مومنان علی(ع) در پاسخ ابو خالد حلبی، خصلت های بیعت کنندگان با حضرت مهدی(عج) را چنین برمی شمارد. دزدی و زنا نکنند، کسی را به ناحق نکشند، هتک حرمت محترمی را ننمایند، به کسی اهانت نکنند، (مردان) به طلا و حریر زینت نکنند، مکر و حیله ننمایند، اخلاص در عمل داشته باشند، خیانت و خلف وعده ننمایند، ...، در عبادت جدی باشند. نیز گفته شده است منتظر امام زمان (ع) باید از کینه و حسد، نفاق و دورویی، حرص و آز، خودخواهی و بدخواهی، دروغ و غیبت و تهمت، و هر آنچه منسوب به دنائت و پستی بشری است و رنگ و روی شیطانی دارد دوری گزیند و درون وی باید مالامال از محبت و دوستی به همگان، عشق و ایثار، بخشندگی و خیرخواهی باشد. بر این اساس هر گونه تلاشی به منظور تحقق اخلاقی اندیشیدن و اخلاقی عمل نمودن آحاد جامعه بشری معنای آماده سازی شرایط ظهور منجی(عج) را دارد. لذا تبیین اهداف و جهت گیری مناسب به سوی آن(سیاستگذاری)، تئوریزه نمودن و افزایش آگاهی و اطلاعات(فرهنگ سازی) و شکل دهی رفتار جمعی(توسعه اقتصادی) از اهم وظایف دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت است. نکته حائز اهمیت اینکه تربیت بدنی و ورزش پدیده اجتماعی مهمی است که در طول تاریخ مدل های واقعی از این تلاش ها را ساماندهی نموده است. ورزش باستانی و آیین پهلوانی برآمده از آن مثالی روشن از این مدعا است. در ایران باستان و با ورود آموزۀ های دین مبین اسلام نهاد جامعه با هماهنگی نهاد خانواده و با شکل دهی زورخانه ها، آیین پهلوانی و جوانمردی را به خوبی هدایت و در متن جامعه وارد نمودند. بر این اساس برای جوانمردی شرایط ذیل را برشمرده اند:

آزاد باشد، بالغ باشد، عاقل باشد، عالم باشد، عملش بیش از گفتارش باشد، یتیم پرور و درویش نواز باشد، خُلق خوشش باشد، امانتدار باشد، نماز را مهم بشمارد، زبان به خیر خَلق خدا داشته باشد، پرحیا باشد كه حیا در آدمی نشان حلال زادگی است، خوب صورت باشد، چنان كه در هیچ عضوش خلل مادرزاد نباشد.

صاحب فتوت باید از چهل صفت بد مبرّا و به چهل صفت نیك مجهز باشد:

صاحب فتوت را می باید كه تبدیل اخلاق باشد چنان كه نفس او پاك شود از چهل صفت بد و مخصوص شود به چهل صفت نیك. اما صفت های بد: حرص، حسد، حقد، بغض، تكلف، تصنع، تزویر، جهل، حمق، نفاق، تكبر، ظلم، فسق، خیانت، فحش، دئانت، خست، كسالت، تعصب شهوانی، صحبت به علت، ذلت، خوی بد، بی وفایی، بی حیایی، وقاحت، حیلت، مكر، سخن چینی، سفاهت، كدورت، دروغ، ناسپاسی، آیذا، عجب، بخل، ملامت، نامحرمی، مردم شكنی، غیبت، بهتان. و باید آن چهل صفت بد مبدل شود به این چهل صفت خوب: علم، حلم، عزت، كرم، سخاوت، ثبات، وقار، وفا، حیا، شفقت، زهد، تقوی، لطف، صلاحیت، ایثار، خوی نیك، امانت، دیانت، حق شناسی، بی تكلفی، تواضع، صدق، صفا، دعا، مرحمت، انعام، احسان، صبر، شكر، تسلیم، رضا، توكل، قناعت، مجامله، ایمان، اسلام، محبت، خدمت، محرمیت.

 

1 - 10بعدي
 

 درباره این بلاگ

 
درباره این بلاگ
به وبلاگ های SharePoint خوش آمدید. از این مکان برای قرار دادن پیغامی کوتاه در خصوص این وبلاگ یا نویسندگان آن استفاده می شود. برای ویرایش این محتویات، از منوی "اعمال سایت" گزینه "ویرایش صفحه" انتخاب شود.