Skip Ribbon Commands
جست زدن به محتواي اصلي

بخش دسترسي سريع


​​ ​​ ​​
آقای مهندس ابوالفضل اسفندی
دسامبر 11
ايميل اساتيد گروه مهندسي كامپيوتر جهت هماهنگي پروژه پاياني

دانشجويان محترم جهت ارتباط با اساتيد هيات علمي گروه مهندسي كامپيوتر ميتوانند از ايميلهاي زير استفاده كنند :

 

خانم مهندس ليلا ريخته چي : rikhtechi@gmail.com
آقاي مهندس حسين ياراحمدي : Yarstudents@gmail.com
آقاي دكتر ابوالفضل اسفندي : abolfazlesfandi@gmail.com
آقاي مهندس هادي چنور : chanoor@gmail.com
خانم مهندس ندا رهبر : Test16205@yahoo.com
آقاي مهندس فرزاد همتي : IAU.AC.IR@gmail.com
خانم مهندس ستاره بازرگان : strh_bazargan@yahoo.com

دسامبر 11
چارت ترم بندي كارشناسي پيوسته 1393 كامپيوتر-نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد
دانشجويان كارشناسي پيوسته كامپيوتر-نرم افزار  ورودي هاي سال 1393 به بعد ميتوانند از طريق لينك زير چارت درسي خود را دانلود كنند

 

دانلود چارت

دسامبر 11
چارت ترم بندي كارشناسي پيوسته كامپيوتر-نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد

دانشجويان كارشناسي پيوسته كامپيوتر-نرم افزار  ورودي هاي قبل از سال 1393 ميتوانند از طريق لينك زير چارت درسي خود را دانلود كنند

 

دانلود چارت

دسامبر 11
چارت ترم بندي كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر آزاد بروجرد

دانشجويان رشته  كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر ​ از طريق اين لينك ميتوانند چارت ترم بندي خود را دانلود نماييند

 

دانلود چارت

 

 

 

 

 درباره این بلاگ

 
درباره این بلاگ
به وبلاگ های SharePoint خوش آمدید. از این مکان برای قرار دادن پیغامی کوتاه در خصوص این وبلاگ یا نویسندگان آن استفاده می شود. برای ویرایش این محتویات، از منوی "اعمال سایت" گزینه "ویرایش صفحه" انتخاب شود.